Atty Glenn Chong, gusto na rin ipaligpit

watch the video here:

Eto ang naging panayam ni Atty Glenn Chong sa kanyang FB live.

1. Pagbuntot ng kahinahinalang sasakyan na may security plate sa aking sasakyan kahapon

2. Paghahamon ng kahinahinalang sasakyan sa aking sasakyan kagabi upang makahanap ng pagkakataon

3. Mga hakbang na gagawin namin upang mabulgar ang mga susunod pang tangka na tulad nito; at,

4. Ang pinakatagotagong SOCO report ni Gen. Carranza na nahulog sa ating mga kamay.

Facebook Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.