Maaaring mag apply ang ABS-CBN ng panibagong lisensiya upang mag-operate